Wiara według mody czy objawienia (Łk 16, 19-31)

 Jaki jest Bóg?
 
                Pytanie wszystkich wierzących, a może jeszcze bardziej tych, którzy chwieją się w wierze, poszukują, wątpią, ale nie chcą na wątpliwościach poprzestać.
15 rozdział Ewangelii wg św. Łukasza przedstawia nam Boga miłosiernego. 16 rozdział, który kończy przypowieść o bogaczu i Łazarzu, przedstawia Bożą sprawiedliwość.
 
                Można pytać dalej: Jaki jest Bóg? Miłosierny czy sprawiedliwy? Prawdę o miłosierdziu łatwo przyjąć, trudniej prawdę o sprawiedliwości, chyba dlatego natchniony Autor zestawił razem te dwa sposoby opisu Boga, aby nam to uzmysłowić. Mówienie o sprawiedliwości Bożej jest dzisiaj jakieś niemodne. Tak jakby wszyscy ludzie grzeszyli nieświadomie i zdeterminowani okolicznościami. Ten opór przed przyjęciem prawdy o Bogu sprawiedliwym jest  podobny do sytuacji z dzisiejszej przypowieści: mają „Mojżesza i Proroków” czyli Pismo Święte, ale nie słuchają tego, co tam jest zawarte.  Mają, ale nie wierzą. A przecież nie ma innego sposobu przyjęcia prawdy o Bogu, o życiu wiecznym jak wiara. Bogacz z przypowieści łudził się, że gdyby ktoś zmarły, wrócił na ziemię, mógłby przekonać żywych o tym, co nas czeka po śmierci. Nic bardziej błędnego. Jezus Chrystus powstał z martwych, to był najlepszy dowód, że jego nauka jest prawdą, a przecież uznali to tylko ci, którzy wcześniej mu wierzyli.
                Jaki jest Bóg? – dobre pytanie, ale cóż warte jak nie masz wiary?
                Pytaj raczej: jaka jest moja wiara? Czy sam ją sobie konstruuję, na swoje własne potrzeby i rozumienie? Według trendów i mody tego świata? Czy też, chcę wierzyć w Boga, który się objawił światu?     ks. Waldemar Sądecki, Lublin
TOP