Rekolekcje kapłańskie 22-25.11.2021 - ks. prof. Robert Skrzypczak (UKSW)

ZAPOWIEDŹ!! Rekolekcje kapłańskie "KAPŁN: PROROK CZY URZĘDNIK?"

Organizator: Szkoła Formacji Duchowej 
Termin: 22-25. Listopad 2021 
Miejsce: Nałęczów, 
Prowadzący: Ks. prof. Robert Skrzypczak (UKSW Warszawa) - nasz serdeczny Przyjaciel!

Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1996 po ukończeniu formacji w Archidiecezjalnym Seminarium Misyjnym Redemptoris Mater w Warszawie. Magister psychologii i doktor teologii. Wykłada teologię dogmatyczną na Papieskim Wydziale Teologicznym i w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.  W czerwcu 2020 minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński powołał go w skład Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Zresztą, wystarczy wpisać jego nazwisko w internecie.

Koszt: 

Zapisy: Prosimy o wysłanie zgłoszenia na nasz adres mailowy sfd@diecezja.lublin.pl w celu rezerwacji miejsca. Po 1.10.2021 będziemy przyjmowali wpłaty za rekolekcje i ustalimy listę uczestników oraz będzie możliwość wybrania pokojów jedno lub dwuosobowych.

Zaświadczenia i zwolnienia:

Kapłani uczestniczący w rekolekcjach otrzymają zaświadczenie o odbyciu obowiązkowych rekolekcji rocznych. Każdy kapłan zgłaszający swój udział otrzyma odpowiednio wcześniej stosowne pismo, będące podstawą do otrzymania zwolnienia z zajęć szkolnych.

PROGRAM

Rekolekcje kapłańskie, 22-25 listopada 2021

Ks. Prof. Robert Skrzypczak (UKSW)

TEMAT: Kapłan: prorok czy urzędnik?

 

Poniedziałek 22.11.2021

14.00 - 16.00 zakwaterowanie

16.00 - Powitanie. I konferencja

17.30 – Nieszpory

18.00 – kolacja

19.30 – FORUM (spotkanie z rekolekcjonistą – pytania, problemy, dyskusja)

Wtorek

8.00 – Jutrznia+godzina czytań

  1. 30 – Śniadanie

9.30 – I konferencja

10.30 – Modlitwa osobista

12.00 – Modlitwa południowa i Eucharystia z homilią

13.00 – obiad

16.45 – Nieszpory. II konferencja

18.00 – kolacja

19.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

Środa

8.00 – Jutrznia+godzina czytań

  1. 30 – Śniadanie

9.30 – I konferencja

10.30 – Liturgia pokutna

12.00 – Modlitwa południowa i Eucharystia z homilią

13.00 – obiad

16.45 – Nieszpory. II konferencja

18.00 – kolacja

19.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą wstawienniczą

Czwartek 25.11.2021

8.00 – Msza św. z jutrznią

  1. 30 – Śniadanie

9.30 – Konferencja na zakończenie rekolekcji

10.30 - Modlitwa południowa. Eucharystia na zakończenie rekolekcji

************************************************