TV lectio divina - V niedziela zwykła "B" (Mk 1, 29-39)

Jezusa i On ich uzdrowił i uwolnił od złych duchów. Nic dziwnego, że Piotr z uczniami dosłownie ścigali Jezusa pełni entuzjazmu. A Jezus? Poszedł się modlić, po prostu rozmawiać z Ojcem. Tak robił św. Jan Paweł II, nagle znikał na modlitwę, czasem nocną, czasem leżał krzyżem...Zapraszamy do medytacji biblijnej - ks. Sławek Laskowski, ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

TOP