TV lectio divina - II niedziela Wielkiego Postu "B" (Mk 9, 2-9)

Przemienienie Pańskie dokonało się w w DRODZE NA KRZYŻ. Jezus po raz pierwszy zapowiedział uczniom swoje ukrzyżowanie, zaprosił ich do "tracenia swego życia, aby je zachować" i poprowadził do Jerozolimy na Golgotę. Uciekli stamtąd. Dopiero po Zesłaniu Ducha pojęli MIŁOŚĆ. A ty uciekasz czy pojąłeś? Zapraszamy do medytacji biblijnej - ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

TOP