TV lectio divina - III Niedziela Wielkanocna "B" (Łk 24, 35-48)

Cierpienie i zmartwychwstanie Mesjasza zapowiedziane było w Prawie Mojżesza, w Psalmach i u Proroków, ale nikt tego nie potrafił odczytać i zrozumieć, nawet gdy to wszystko się wydarzyło. Chrystus Zmartwychwstały najpierw "otwierał" Pisma uczniom (w czasie drogi do Emaus) a teraz "otwiera" im umysły na rozumienie tych Pism. Zapraszamy do medytacji biblijnej - ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

TOP