TV lectio divina - XXI Niedziela zwykła "B" (Uroczystość MB Częstochowskiej) J 2, 1-11)

Maryja w Ewangelii św. Jana wypowiada tylko 5 słów: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". Zapraszamy do wspólnego odkrywania ich znaczenia w naszym życiu. Medytację biblijną prowadzą ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

TOP