TV lectio divina - III Niedziela Wielkanocna (J 21, 1-14)

Dziś będzie słowo o sukcesach i porażkach duszpasterskich, coś dla biskupów i proboszczów i dla nas wszystkich - śniadanie wielkanocne z Jezusem Zmartwychwstałym. Na medytację biblijną zapraszają ks. Sławek Laskowski, ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

TOP