TV lectio divina - IV Niedziela Wielkanocna (J 10, 27-30)

Tylko cztery wersety w dzisiejszej Ewangelii, znane i osłuchane, dlatego łatwo o powierzchowność. Zapraszamy, żebyście wypłynęli z nami na GŁĘBIĘ - ks. Józef Maciąg, ks. Paweł Matyaszewski i ks. Robert Muszyński

TOP