TV lectio divina - XII Niedziela zwykła "C" (Łk 9, 18-24)

Tym, co zwycięża świat jest nasza wiara - napisał św. Jan w swoim 1 Liście. Bez wiary nie ma rozumienia krzyża Chrystusa i własnego krzyża, który jest kluczem do rozumienia sensu cierpienia obecnego w świecie i we własnym życiu. Wokół nas trwa wielka ucieczka od KRZYŻA i szatan robi z ludźmi co chce i jak chce. Zwyciężają to tylko ci, którzy biorą swój krzyż. Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej - ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

TOP