TV lectio divina - XV Niedziela zwykła "C" (Łk 10, 25-37)

Często jest tak, że odrzucamy Boże przykazania ponieważ ich nie rozumiemy a boimy się dochodzić ich zrozumienia, bo są zbyt ciężkie. Jezus od słowa do słowa przeprowadza uczonego w Prawie od jego wzniosłych idei do głębokości jego serca. Zapraszamy na wspólną medytację biblijną - ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

TOP