TV lectio divina XX Niedziela zwykła „C” (Łk 12, 49-53)

Przyszedłem rzucić na ziemię ogień? Z powodu Mnie będą podziały w domach wśród najbliższych? Coś dziś Pan Jezus jest mało politycznie poprawny. Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej - ks. Paweł Matyaszewski i ks. Robert Muszyński