TV lectio divina - XXVII Niedziela zwykła "C"(Łk 17, 5-10)

"Dodaj nam wiary" - też tak prosicie Pana? Komu by się nie przydało więcej wiary? Bylibyśmy mocniejsi! Z drugiej strony "gdybym miał wiarę taką, że bym góry przenosił a miłości bym nie miał, byłbym niczym". Coś tu nie pasuje! Jezus odpowiada na prośbę uczniów dość zagadkowo: po co wam wielka wiara, wystarczy najmniejsza. Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej - ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

TOP