TV lectio divina - XXIX Niedziela zwykła "C"(Łk 18, 1-8)

Kto z nas nie ma problemów z modlitwą? Najczęściej jest jej zbyt mało, brakuje skupienia na modlitwie, ale głównym problemem jest jej mała skuteczność - prosicie, ale nie otrzymujecie. Jakie porady daje na ten temat Jezus swoim uczniom? zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej - ks. Jżóef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

TOP