TV lectio divina - XXXI Niedziela zwykła "C"(Łk 19, 1-10)

Dziś TRZEBA MI zatrzymać się w twoim domu - mówi Jezus do Zacheusza. Może w twoim domu także TRZEBA Jezusowi się zatrzymać? Zapraszamy do medytacji biblijnej - ks. Jozef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

TOP