TV lectio divina - III Niedziela Adwentu "A" (Mt 11, 2-11)

Jan Chrziciel miał inne wyobrażenia i oczekiwania co do osoby Mesjasza. Przebywając w więzieniu Heroda ma rozterki. Zderzenie naszych wyobrażeń o Bogu z faktycznym Jego działaniem w naszym życiu zawsze rodzi pytanie czy jestem na dobrej drodze czy może uległem ułudzie. Zapraszamy do medytacji biblijnej - ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

TOP