TV lectio divina - II Niedziela Narodzenia Pańskiego (J 1, 1-18)

Kim właściwie jest Jezus Chrystus i kim jesteśmy my w Nim? Cur deus homo? (św. Anzelm z Canterbury). Antropologia chrześcijańska vs antropologia humanistyczna prosto! Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej - ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

TOP