TV lectio divina - Święto Ofiarowania Pańskiego "A" (Łk 2, 22-40)

Właściwie zawsze życie przyjęte winno być ofiarowane Bogu, wtedy przeżywa się je jako dar i czyni się z niego dar - a to jest MIŁOŚĆ. Podobnie jest z powołaniem - oby było darem przyjętym i oddanym Panu. Dziś gorąco wołamy o modlitwę o powołania i rozpoznanie własnego powołania - ks. Jozef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński