TV lectio divina - V Niedziela Wielkiego Postu "A" (J 11, 1-42)

"Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą". A epidemia, która zamknęła nas w domach, dotyka gospodarki i tak wielu złożyła na łoże boleści (niektórzy umarli) zmierza ku chwale Bożej? Czy "dzięki niej Syn Boży zostanie otoczony chwałą"? Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej - ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

TOP