TV lectio divina - Wielki Czwartek (J 13, 1-15

Ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa odbyło się w Wieczerniku w bardzo wąskim gronie - Jezus i Dwunastu, choć w pewnym momencie jeden z nich, Judasz wyszedł na zewnątrz. Dziś też przeżywać będziemy tę liturgię w wąskim gronie w katedrze, kościołach parafialnych i w naszych domach. Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej i wejścia w tajemnicę Wielkiego Czwartku - ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

TOP