TV lectio divina - XXV Niedziela zwykła "A" (Mt 20, 1-16)

Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Jesteśmy wyczuleni na sprawiedliwe i równe traktowanie w pracy, ciężko znosimy, gdy ktoś oba nas jest faworyzowany. Czy Bóg jest taki sam? Jednych faworyzuje a drugich wykorzystuje? Dzisiejsza Ewangelia jest pełna kontrowersji. Zapraszamy na wspólną medytację biblijną - ks. Józef Maciąg, ks. Paweł Matyaszewski i ks. Robert Muszyński