TV lectio divina - XXVII Niedziela zwykła "A" (Mt 21, 33-43)

"Królestwo Boże będzie zabrane od was i zostanie dane narodowi..." - zostanie zabrane i zostanie dane. Ciarki po plecach idą, przecież można stracić wiarę, wystarczy zbyt długo przebywać w "świecie". Na medytację biblijną zapraszają ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński.

TOP