TV lectio divina - XXX Niedziela zwykła "A" (Mt 22, 34-40)

Znów podchwytliwe pytanie skierowane do Jezusa i faktycznie ono wskazuje kto zna Boga a kto zna tylko Jego Prawo. Znajomość Prawa nie daje życia, co z tego, że znamy przykazanie miłości Boga i bliźniego. Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej - ks. Józef Maciąg, ks. Sławomir Laskowski i ks. Robert Muszyński (z powodu COVID-19 nagranie archiwalne z 2017 roku)

TOP