TV lectio divina - IV Niedziela Wielkiego Postu "B" (J 3, 14-21)

Idziesz pod Krzyż, patrzysz na Ukrzyżowanego i.... i tu jest problem. Jaki problem? Największy, bo decydujący o twoim życiu dziś, które albo pogrąży się w mroku albo pójdzie w światłość. Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej - ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

TOP