TV lectio divina - V Niedziela Wielkiego Postu "B" (J 12, 20-33)

 W naturze mamy zapis: ratuj swoje życie! To jest tak potężne, że "tonący chwyta się brzytwy". Jezus otwiera rzeczywistość nadprzyrodzoną, gdzie działa prawo przeciwne do tego naturalnego: strać swoje życie, a zyskasz życie wieczne. Czy jest w tym jakaś logika? Zapraszamy na wspólna medytację biblijną - ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

TOP