TV lectio divina - III Niedziela Wielkanocna 2021 (Łk 24, 35-48)

Dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? - pyta Zmartwychwstały Pan swoich uczniów. Próbujemy otworzyć to słowo i znaleźć odpowiedź, dlaczego w nas budzą się wątpliwości? Zapraszamy na medytację biblijną - ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

TOP