TV lectio divina - XXV niedziela zwykła "A" (Mt 20, 1-16)

W TV lectio divina rozważamy tekst Mt 20, 1-16 z XXV niedzieli zwykłej "A"

Medytację biblijną o cierpieniu z powodu braku "zatrudnienia" w królestwie Bożym, które de facto jest życiem w bezczynności, o radości powołania prowadzą ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

 

TOP