TV lectio divina - XXVI niedziela zwykła "A" (Mt 21, 28-32)

W TV lectio divina rozważamy tekst Mt 21, 28-32 z XXVI niedzieli zwykłej "A"

Medytację biblijną Mt 21, 28-32 o nawróceniu, opamiętaniu, posłuszeństwie na kanwie przypowieści o dwóch braciach, których ojciec wysyła, aby pracowali w winnicy prowadzą ks. Józef Maciąg, ks. Krzysztof Podstawka i ks. Robert Muszyński

 

TOP