TV lectio divina - XXVIII niedziela zwykła "A" (Mt 22, 1-14)

W TV lectio divina rozważamy tekst Mt 22, 1-14 z XXVIII niedzieli zwykłej "A"

Jeszcze jedna odsłona Królestwa Bożego w obrazie Króla wydającego ucztę dla swego Syna. Dziś o naszej godności danej i zadanej. Dana łaska we chrzcie - przyoblekłeś się w Chrystusa  i  zadana  - przeobrażone życie Bożą łaską czyli strój weselny. Medytację biblijną Mt 22, 1-14  prowadzą ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński
TOP