TV lectio divina - XXX niedziela zwykła "A" (Mt 22, 34-40)

W TV lectio divina rozważamy tekst Mt 22, 34-40 z XXX niedzieli zwykłej "A"

Medytację biblijną o największym przykazaniu MIŁOŚCI Boga i bliźniego prowadzą ks. Józef Macią i ks. Robert Muszyński

 

TOP