TV lectio divina - XXXIII niedziela zwykła "A" (Mt 25, 14-30)

W TV lectio divina rozważamy tekst Mt 25, 14-30 z XXXIII niedzieli zwykłej "A"

Medytację biblijną przypowieści o talentach prowadzą ks. Józef Macią i ks. Robert Muszyński

 

TOP