TV lectio divina - Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata (Mt 25, 31-43)

W TV lectio divina rozważamy tekst Mt 25, 31-43 z XXXIV niedzieli zwykłej "A" - Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Medytację biblijną o Chrystusie, pokornym i kochającym Królu prowadzą ks. Józef Macią i ks. Robert Muszyński

 

TOP