TV lectio divina - II niedziela Adwentu "B" (Mk 1, 1-9)

W TV lectio divina rozważamy tekst Mk 1, 1-9 z II niedzieli Adwentu "B"

Medytację biblijną o istocie nawrócenia prowadzą ks. Józef Macią i ks. Robert Muszyński

 

TOP