Narodzenie Pańskie (Łk 2,1-14;J 1, 1-18) - Gloria in excelsis Deo!

Zwiastuję wam radość wielką, dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus.(Łk 2,10-11)

 

Pasterka Łk 2,1-14 Pobierz plik pdf

Boże Narodzenie J 1,1-18 Pobierz plik pdf

TOP