Niedziela Trójcy Świętej (J 3,16-18) - „Wielka jest Jego miłość ku nam”

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i który przychodzi. (Ap 1,8)

Pobierz plik pdf

TOP