Wniebowstąpienie Pańskie "C" (Łk 24,46-53 ) - Pan wśród radości wstępuje do nieba

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. (Mt 28,19.20) Pobierz plik pdf

TOP