XV niedziela zwykła "C" (Łk 10,25-37) - ”Idź, i ty czyń podobnie”.

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem. (J 13,34) Pobierz plik pdf

TOP