XXIX Niedziela zwykła "B" (Mk 10, 35-45) - Tęsknota za władzą

 

Jeśli chcesz być pierwszym, bądź ostatnim, a jeśli chcesz być najważniejszym ze wszystkich, bądź niewolnikiem wszystkich! 

Pobierz plik pdf