XXX Niedziela zwykła "B" (Mk 10, 46-52) - Jezu, Synu Dawida, ulituj się nade mną!

Bartymeusz krzyczał z głębi swego życia, chciał znów widzieć już nie tylko świat ale i Chrystusa. Skrutacja ma ci pomóc tak krzyczeć do Pana z wiarą!

Pobierz plik PDF