XXXIII ndz. zw. B, Mk 13,24-32 - Oczekiwanie na przyjście Pana

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym. (Łk 21,36) Pobierz plik pdf

TOP