Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata "B" (J 18,33b-37) - „Tak, jestem królem..."

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym. (Mk 11,10) Pobierz plik pdf