Nabierzcie Ducha (27.11.2008)

Czwartek XXXIV tydzień okresu zwykłego Łk 21,20-28

Nabierzcie Ducha

              Kolejny tekst ewangelii mówiący o tym, co będzie się działo przed końcem świata. Ale zadaję sobie pytanie, czy przypadkiem dzisiaj nie mamy do czynienia z podobnym zachowaniem ludzi, którzy ciągle się lękają jakichś wydarzeń "zagrażających ziemi". Przecież codziennie spotykam ludzi i widzę w ich oczach strach przed jutrem. Słyszę o kryzysie finansowym, o tym, że wielu ludzi straciło dorobek życia, a czasem również jego sens.
Wielu mówi, że koniec świata jest bliski. A Jezus mówi dzisiaj abym się cieszył całym sercem, abym to serce szeroko otworzył na działanie Jego Ducha Świętego, który daje Radośćwbrew smutkowi, Nadzieję wbrew zwątpieniu i Miłość wbrew nienawiści.  

Piotr Hobler, Lublin

TOP