Kuszenie pozorami dobra (Mt 4, 1-11)

Uwielbienie i modlitwa za miasto Lublin w katedrze już 14.06.2021 godz. 19.40

Po co odmawiać różaniec? - ks. Wojciech Rebeta

TOP