Niedziela biblijna (26.04.09) - modlitwa powszechna

Modlitwa wiernych

        Boże, Ty chcesz przebywać w sercach prawych i szczerych, wysłuchaj próśb, które wypływają z wiary w Twoje wielkie miłosierdzie 1.        Boże Ojcze, prosimy Cię, aby pasterze Kościoła głosząc Ewangelię, budzili w świecie wiarę i nadzieję.
2.        Boże Ojcze, prosimy Cię za sprawujących władzę, aby podejmowali wysiłki dla zaprowadzenia pokoju na świecie.
3.        Boże Ojcze prosimy Cię o moc ducha i wytrwanie dla chrześcijan prześladowanych za głoszenie Bożego Słowa
4.        Boże Ojcze, prosimy Cię za rodziny chrześcijańskie, szczególnie z naszej parafii, by lektura Pisma Świętego była dla nich inspiracją do stawania się świadkami Ewangelii
5.        Boże Ojcze, prosimy Cię za zmarłych, abyś dał im udział w Twoim życiu wiecznym
6.        Boże Ojcze, prosimy Cię za nas samych, abyśmy nigdy nie zwątpili w zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią

      Wszechmogący Boże, pokornie Cię prosimy, aby czytanie i słuchanie Twojego Słowa, umocniły nas w prawdziwej wierze i otwartości na Twoją wolę. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen Ks. Adam Jaszcz, Lublin

TOP