Od lektury Słowa Bożego do chrześcijańskiego czynu - Ks. prof. M. Wróbel

  
Zapraszamy do zapoznania się z  wykładem: Od lektury Słowa Bożego do chrześcijańskiego czynu - doświadczenie Szkoły Słowa Bożego i lectio divina  Ks. prof. Mirosława Wróbla z Instytutu Nauk Biblijnych KUL wygłoszonego podczas Duszpasterskich Wykładów Akademickich 2010   
  Lektura Słowa Bożego we wspólnocie chrześcijańskiej stanowi przestrzeń, w której człowiek może kształtować swą żywą relację do osoby Jezusa Chrystusa. Interpersonalne spotkanie z Tym, który kocha człowieka i pragnie jego szczęścia pozwala na lepsze kształtowanie swego konkretnego życia w wymiarze materialnym i duchowym.  Pobierz plik    
 
TOP