Wtorek, 28 maja (J 16, 5-11)

Duch prowadzi do Prawdy

Duch nie będzie nas przekonywał o jakiejś abstrakcyjnej prawdzie, ale będzie nas prowadził do Prawdy, którą jest sam Jezus.

Bez obecności Ducha nie potrafimy uwierzyć w Tego, który dobrowolnie wydał się za nasze grzechy, nie opierając się złu, ale pozwalając się zniszczyć. Największa niesprawiedliwość świata, zabicie Jedynego prawdziwie niewinnego, staje się dla nas źródłem ocalenia. Dlatego wiara w tę Prawdę, Jezusa, który umierając za grzechy dokonuje usprawiedliwienia grzeszników i otwiera im drogę do świętości, jest możliwa tylko jako dzieło Ducha Świętego.

Przyjdź, Duchu Święty, daj mi łaskę poznania i ukochania Tego, który za mnie umarł i dla mnie zmartwychwstał. Daj mi posłuszeństwo Twoim natchnieniom.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP