Środa, 29 maja (J 16, 12-15)

Ciężar Prawdy

W Janowej Ewangelii Prawda jest pisana wielką literą, bowiem to Chrystus mówi o sobie „Ja jestem Prawdą”.

Dlatego nasze poszukiwania jakiejś uniwersalnej definicji prawdy są z góry skazane na niepowodzenie. Prawdą jest Osoba, wcielona Miłość, działająca i powołująca do wspólnoty ze sobą. Działanie zaś Ducha, owo „otoczenie chwałą” to przede wszystkim utwierdzenie nas w prawdzie Chrystusowego krzyża, chwalebnego znaku zwycięstwa miłości nad grzechem, przebaczenie nad nienawiścią i przemocą, pokory nad wyniosłością ludzkiej władzy nad światem. Autentyzm miłości, najpełniej wyrażony w darze czynionym ze swego życia, objawia się tylko w mocy Ducha Świętego.

Przyjdź Duchu Święty, utwierdzaj moje serce w prawdzie krzyża, daj mi nie wątpić w jego sens, kiedy każdego dnia doświadczam jak bardzo jest on odrzucany przez świat, w którym przyszło mi żyć.

ks. Maciej Warowny

TOP