"Cierpienie Niewinnych". Plac Zamkowy - Lublin (25.06.2013)

Celebracja symfoniczno-katechetyczna skomponowana przez Kiko Arguello - inicjatora Drogi Neokatechumenalnej. Niezwykła modlitwa w szczególnym miejscu, gdzie spoczywa wiele kości nieopłakanych. Kerygmat o Chrystusie Mesjaszu i Jego Cierpiącej Matce razem prawosławnymi, grekokatolikami i z rabinami. Egzorcyzm nad miastem Lublinem i modlitwa o Ducha Świętego dla tego miasta.

TOP