"Uwielbienie w sercu miasta" Krasnystaw.

W lutym  tego roku SFD przeprowadziła w Krasnymstawie w Parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia seminarium "Rozeznanie w sercu miasta", którego owocem stało się comiesięczne uwielbienie Jezusa Eucharystycznego. Już dziś widzimy pierwsze owoce tej modlitwy adoracyjnej - my wywyższamy Pana, On łączy ludzi, zbliża ich do siebie wzajemnie, tak że zaczynają współpracować, razem podejmować wysilki na rzecz odrodzenia tego pięknego, królewskiego miasta we wszystkich wymiarach jego życia. 03. września 2006 w Krasnymstawie  odbyła się  UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA w Parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia . Tym razem uwielbienie poprowadził znany lubelski Zespół i Chór "Gospel Rain". 

Foto: Barbara Pycel
 

TOP