Słowo na dziś (27.07.2020)

„Albowiem jak przylega pas do bioder mężczyzny, tak przygarnąłem do siebie cały dom Izraela i cały dom Judy – mówi Pan

– by były moim narodem, moją sławą, moim zaszczytem i moją dumą. Ale oni Mnie nie słuchali”. Każdy z nas jest tym pasem lnianym, bo każdego z nas Bóg przygarnął do siebie. A pycha człowieka polega na tym, że nie zauważa tego faktu w swoim życiu. To, co Bóg zrobił dla człowieka, pyszałek przypisuje swoim zdolnościom i sprytowi. A Boga przestaje słuchać, bo wydaje mu się niepotrzebny.

Ks. Mariusz Górniak, Lublin

TOP