Słowo na dziś (28.07.2020)

„Czy są wśród bożków pogańskich tacy, którzy by zesłali deszcz? Czy może niebo zsyła krople deszczu? Czy raczej nie Ty, Panie, nasz Boże?

W Tobie pokładamy nadzieję, bo Ty uczyniłeś to wszystko.” Lata 2020 możemy trochę ponarzekać na deszcz. Ale Izraelici na deszcz nigdy nie narzekali. Każda wioska i wioseczka miała kilka cystern na deszczówkę, żeby ja wykorzystać do kąpieli i podlewania roślin. Deszcz był rzadki i cenny na wagę życia i złota. Dlatego prorok przypomniał: to tylko jedyny Bóg dał Ci życie i to właśnie z Jego woli żyjesz dalej. Jeśli będziesz o tym pamiętać, to gdy w czasie Mszy Świętej usłyszysz „dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu” będziesz wiedział, za co Mu należy się Twoje dziękczynienie.

Ks. Mariusz Górniak, Lublin

TOP